AVA-Green-produkter er produkter til den bæredygtige by, fremstillet af have- og byggeaffald fra aarhusianerne. Produktion og salg foregår på behandlingsanlæg hos AffaldVarme Aarhus.

AffaldVarme Aarhus er en kommunal, takstfinansieret virksomhed med en bæredygtig miljøprofil.

Miljøprofil 

AffaldVarme Aarhus er certificeret efter Dansk Standard inden for miljø, energi og arbejdsmiljø.  

 Miljødata 

Der udarbejdes lovpligtige miljødatablade for behandlingsanlæggenes aktiviteter og produkter.