Slagge er et restprodukt fra forbrænding af affald på affaldsenergianlægget på AffaldsCenter i Lisbjerg.

Slagge har mange anvendelsesmuligheder som erstatning for råjord og grusgravsmaterialer.

Udover at slagge er et teknisk velegnet bundsikringsmateriale, kan det også være økonomisk attraktivt at anvende det i bygge- og anlægsprojekter.

Du kan købe slagge på Slaggebehandlingspladsen på AffaldsCenter. Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan du køber slagger.

Se hvordan du betaler for et produkt

Husk at anmelde anvendelse af slagge

Inden slagge må anvendes i bygge- og anlægsprojekter, skal det anmeldes til kommunen. Du skal give følgende oplysninger:

  • Projektets beliggenhed
  • Dato for projektets påbegyndelse og afslutning
  • Mængde og kategori af slaggen som anvendes
  • Tegning af projektet
  • Oversigtsplan med matr.nr., drikkevandsboringer og brønde, vandløb, søer mv.
  • Oplysninger om udledning eller drænudløb til vandhul, søer og kyst
  • Deklaration

Kontakt Erhvervskonsulenterne i AffaldVarme Aarhus via byggeaffald

og få oplysninger om anmeldelsesskema og vejledning om udfyldelsen.